Karlsbogård Företagsby
425 37 Hisings Kärra
info@elavo.se

Karlsbogård Företagsby
425 37 Hisings Kärra
+46 (0)31 57 15 75, info@bergh-co.se

Vi hjälper dig att ha
koll på säkerheten

Förändringar i rummet
Vid ombyggnation eller tillbyggnad kan vi hjälpa till att besiktiga golvet för att se vilka justeringar som behöver göras. 

Detsamma gäller om lastförhållanden ändras när tung utrustning flyttas till annan plats i rummet.

Statisk elektricitet
Med ökade krav på skydd mot statisk elektricitet har behovet av golv med avledande funktion blivit större.

Vi utför ESD-mätning. Mätningen kan utföras som ett moment i en besiktningsprocess eller som en rutinkontroll för att säkerställa att ett befintligt golv fortfarande uppfyller de krav som ställs.

Mätningarna utförs enligt SP-metod 2472, appendix 3. Samtliga mätvärden presenteras i en resultatrapport.Lcb20002500

Mätningarna utförs enligt SP-metod 2472 och alla mätvärden presenteras i en resultatrapport.

start
  • Lcb20002500

Nyheter

20120224
2 200 m2 ställverksgolv i Stockholm
Under 2012 kommer Jan-Åke Bergh & Co AB att installera ELAVO ställverksgolv i Norra Länken.

Installationsgolv – var?

Installationsgolv kan egentligen användas var som helst  – i industribyggnader, kraftstationer och kontrollrum eller i kontor, butiker och bostäder.

I Sverige har systemet använts i årtionden i ställverksrum och liknande. På senare år har fördelarna med installationsgolv medfört att användningen blivit mer utbredd även i andra typer av lokaler. Läs mer om var installationsgolv är lämpliga >>

Installationsgolv – varför?

Funktion
• Fri golvyta
• Döljer utrustning och anslutningar
• Stabilt
• Enkelt att komma åt under golvet

Flexibelt
• Ytskiktet kan varieras – från galler till parkett
• Design efter behov – belastning och höjd
• Lätt att justera i efterhand för ommöblering

Enkelt:
• Billigt – lätt konstruktion
• Snabbt – inga gjut- eller torktider

Login | All rights reserved 2015 | Design: iByrån | Uforia CMS